Sanat Filmlerinde Yer Almak Oyunculara Faydaları

Sanat filmi, sanat kaygılarını önde tutan filmin konudan ve ya içerikten çok sanata hitap edebilmesini konu alan film türüdür. Sanat, bir duyguyu düşünceyi ele alarak farklı olarak bir yaratıcılık katan ve ilgi çekici ve güzel olarak hazırlanan yaratıcılıktır.

Sanat filmi parasal bir çıkardan çok sanat kaygısı güden bir filmdir. Sanat filmleri, filmin uzun ya da kısa olması gibi kriterler ile ilgilenmemek ile birlikte daha çok filme kattıkları sanat anlayışıdır.  Sanat filminde oynamak ise sanat oyuncuları için ayrı bir güzel görevdir. Çünkü oyuncular burada hem işlerini yaparken hem de gerekli birçok alanda deneyim kazanmış olacaklardır.

Sanat estetik bir araçtır. Sanat filmi ise bir kişinin tasarımı ve yaratıcılığı ile ortaya çıkar. Sanat filmi, yazılmış bir şarkı, bir tiyatro birer sanat eseridir. Sanat filminde yer alan oyuncular ayrıca bir sanatçı olarak isimlendirilirler. Bu da sanat filminde yer alan oyuncuları diğer oyunculardan ayıran en büyük özelliktir.  Sanat filmini meydana getiren unsurlar ise; sanat eseri, sanat oyuncuları ve sanat filmini anlayarak izleten izleyici kitlesidir. Bir sanat filminin en önemli sonucu izleyici karşısına çıkma aşamasından sonra izleyen seyirciye estetik bir duygu kazandırabilmesidir.

Estetik duyguyu ise herkes hissedemeyebilir bu duygu için ise sanat filminden anlayan bir izleyici olmanız gerekmektedir. Bu sebeple sanat filmleri estetik bir süjedir. Sanat filmi de diğer diziler konular gibi bir konudan ortaya çıkmıştır ilk aşamada ancak sanatçı değişik araç ve gereçler kullanarak ortaya daha farklı kriterlere sahip yepyeni bir konu çıkarabilmesidir. Bu aşamadan sonra ise sıra izleyicidedir. İzleyici sanatçının oluşturmuş olduğu sanat filmini izleyerek daha farklı şeyler hissedebilmesi ve ortaya farklı bir düşünce koyabilmesidir. Yani sanat kısıtlı bir konunun dışına çıkabilmektedir. Sanat oyuncusular ise duygu ve düşünce yönünden fazlaca gelişip bir sanatçı olabilmektedir.

Sanat filmlerinde sadece konu ele alınmayıp izleyicilere bazı küçük mesajlarda verilmektedir. Fakat sanatçı filmde vermiş olduğu küçük mesajları tanımlamaz sadece onları film konusuna uyarlayarak aktarmasını başarır. Bu yüzde sanat oyuncusu olmak ayrıcalık gerektirir.